Jednostki OSP z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Komendant Główny PSP rozpoczął proces podpisywania umów z jednostkami OSP, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla tych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.