Komisja Europejska solidaryzuje się z Polską w sprawie cyberataków

Komisja Europejska wyraża swą solidarność z Polską w związku z cyberatakiem. Jej zdaniem działania cybernetyczne skierowane przeciwko Polsce pokazują potrzebę zwiększenia wysiłków UE na rzecz zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym.