Czy strażak ochotnik będzie uprzywilejowany na drodze?

W połowie kwietnia br. do Senatu wpłynęła petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym. Chodzi dokładnie o wprowadzenie szczególnych warunków uczestniczenia w ruchu drogowym pojazdów, które nie są uprzywilejowane, a gdy kierujący pojazdem – strażak Ochotniczej Straży Pożarnej – udaje się na wezwanie do uczestniczenia w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.